Voorganger: . Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 

Madonna del Mare Nostrum door :Hans Versteeg

VOORBEREIDING

 • Samenzang
 • Komt allen tezamen
 • Daar is uit's werelds duitere wolken
 • Uit het duister hier gekomen
 • Once in royal Davids city
 • Welkom aansteken kaarsen
 • Openinggebed
 • Beeldmeditatie
 • Stille macht
 • Eer zij God in onze dagen

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing:  Jesaja 9: vers 1 t/m 6
 • Een ster ging op uit israĆ«l
 • 2de Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 20
 • Overweging
 • Geef licht, Stef Bos

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Wij staan aan een Kribbe
   • Hoor de engelen zingen d'eer
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Ere zij God
   • Uitgeleidend orgelspel