Voorganger: ds. A. Jonkman

Oecumenische vredesdienst m.m.v. de werkgroepen MOV - ZWO

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

  VOORBEREIDING
 • Inleidend pianospel
 • Welkom en inleiding op the thema
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied 286: 1, 2 en 3  "Waarom mensen dwalen in het donker"
 • Bemoediging, groet en vredeswens
 • Gebed
 • Glorialied: 118: 1, 3 en 5   "Laat ieder 's Heren goedheid prijzen"
 • Meditatie
 • Lezing uit Galaten 5: 16-24
 • Lied 691: 1, 2 en 3  "De Geest van God waait als een wind"
 • Overweging
 • Meditatieve muziek
 • Lied: 418: 1, 2 en 3  "God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven"
 • Geloofsbelijdenis
 • Voorbeden, Stil gebed, besloten met het Onze Vader
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven voor het Vredeswerk

OP WEG

 • Slotlied: 1014: 1 t/m 5  "Geef vrede door van hand tot hand"
 • Zending en Zegen
 • Uitleidend pianospel

Go to top