Voorganger:  Ds. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

Viering Vredesweek

VOORBEREIDING

 • Welkom en inleiding op thema
 • Openingdlied: Lied tegen de derde wereldoorlog Huub Oosterhuis (melodie: Lied 562, Ik wil mij gaan vertroosten)
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Glorialied : Lied 304 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gedicht : Omwille van de vrede
 • Vrede en Vluchteling
 • 1ste Schriftlezing: Jacobus 3 vers 16 t/m  Jacobus 4 vers 3
 • Lied bij de 1ste lezing: Lied 12 1,2 en 3
 • 2de Schriftlezing: Marcus 9 vers 30 - 37
 • Belden en verhalen generaties voor Vrede
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na overweging: Lied 462 1, 2, 3 en 6

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Voorbeden: wij bidden samen
   • Stil gebed, Onze Vader (nieuwe katholieke versie)
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

OP WEG

   • Slotlied: Lied 1014 1, 2, en 5
   • Zegen met gezongen Amen
   • bij het verlaten van e kerk zingen we: Dona nobis pacem