Voorganger: Ds. Gooijer uir Deventer

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Lied van de week Lied 383
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Lied van de intocht Lied 65: 1 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 305: 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Toelichting
 • Gezongen gebed om de Heilige Geest Lied 671: 1 en 2
 • 1ste Schriftlezing: 2 Koningen 4 vers 42 t/m 44
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 383:  1, 2 en 3
 • 2de Schriftlezing: Marcus 6 vers 30 t/m 44
 • Lied na de 2de lezing Lied 687: 1,  2 en 3
 • Overweging
 • Meditatief Pianospel

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

OP WEG

   • Slotlied: Lied 718: 1 en 4
   • Uitzending en Zegen
   • Uitgeleidend pianospel