Voorganger: ds.A. Hiemstra, westervoort

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenen lied van de week lied: 323
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied lied 650
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied lied 655

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • Schriftlezing: Deuteronomium 6 vers 1 -  9 uit NBV
 • Lied bij de  lezing Lied 323
 • Overweging
 • Meditatief pianospel
 • Lied na overweging lied 145 : 1 en 2

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 1014
   • Zegen
   • Uitgeleidend pianospel