Voorganger: ds. L. den Besten, Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenlied van de week Lied 647
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Moment van stilte en bezinning
 • Lied van intocht Lied 96: 1
 • Bemoediging en groet
 • Lied 96: 3
 • KyriĂ«gebed
 • Glorialied Lied 305: 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • Schriftlezing: Marcus 10: 35 t/m 45
 • Lied bij de lezing Lied 339a
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied na de overweging Lied 647: 1, 2, 3 en 4
   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3 en 4
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel