Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 632 "Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt"
 • Bemoediging en groet
 • Inleidend woord
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 634 "U zij de Glorie"
 • Uitleg symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • 1ste Schriftlezing:  Lucas 24 vers 13 t/m 38
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 646
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 839 "Ik danste die morgen toen de schepping begon"

HET ANTWOORD

   • Geloofsbelijdenis
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Mededelingen door lid van ZWO
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 630 "Sta op een morgen ongedacht"
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel