Voorganger: ds. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangsleid: Lied 98 1 + 2
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontverming
 • Glorialied: Lied 98 3 + 4

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Exodus 15 vers 1-21
 • Lied na de 1ste lezing Lied 168 Go Down Moses (Alle doet de Voorzang)
 • Schriftlezing: Romeinen 8 vers 14-17
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 340b

HET ANTWOORD

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: Lied 839
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel