Voorganger:  Ds. C van Alderwegen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week: Lied 321
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Lied van intocht: Lied 281 1, 2, 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Lied 413 1 en 2

HET WOORD

 • Gebed voor opening van het woord
 • Inleidend woord bij het thema
 • 1ste Schriftlezing: Zacharia 8 vers 4 - 8 en 20 - 23
 • Lied bij de 1ste lezing: Lied 107 1 en 2
 • 2de Schriftlezing: Marcus 8 vers 22 - 26
 • Lied bij de 2de lezing: Lied 321 1,2 en 3
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na overweging: Lied 912 1, 2 en 3

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

OP WEG

   • Slotlied: Lied 981
   • Zegen met gezongen Amen
   • Uitgeleidend orgelspel