Voorganger:  Ds. E.Fokkema

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Psalm van intocht: 146a 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Glorialied: Lied 150a 2 en 3
 • Gebed om ontferming
 • Lied 139 1, 2 en 14
 • Hartversterker
 • Lied 818 (melodie: 601)
 • Opdracht
 • Lied 975 3 en 4 (melodie: 913)

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • Toelichting op het thema en de lezing
 • 1ste Schriftlezing: Psalm 146
 • Lied bij de 1ste lezing: Lied 146c  5 en 6
 • 2de Schriftlezing: Handelingen 16: vers 19 t/m 34
 • Lied na de 2de lezing: Lied 657 1 en 3
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na overweging: Lied 650 1, 2 en 7

HET ANTWOORD

   • Geloofsbelijdenis Lied 340b
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (tekst lied 1006)
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

Hierna is de opname gestopt

OP WEG

   • Slotlied: Lied 871
   • Zegen met gezongen Amen
   • Uitgeleidend orgelspel