Voorganger: ds.H.M de Bruine, Arnhem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefen lied van de week 543 1
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied 765 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 556 1 en 5
 • Toelichting op schikking

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Jeremia 31 vers 31 - 34
 • Lied na de 1ste lezing Lied 23c 1 en 2
 • Schriftlezing: Johannes 12 12 en 20 - 28
 • Lied na de 2de lezing Lied 767 1 , 5 en 6
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Geloofslied 543

HET ANTWOORD

 • Afkondiging van overlijden
 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen door ouderling van dienst

Einde CD opname

 • Mededeling ZWO over 40 dagen project
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: Lied 578  1,2, 4 en 6
 • Zegen
 • Uitgeleidend orgelspel