Voorganger: ds. E. Fokkema uit Twello

Thema: "Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is ..."

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

  VOORBEREIDING
 • Inleidend orgelspel
 • Welkom
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied 276: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Lied 885: 1
 • Kyriëgebed besloten met een bewerking van psalm 146 van Karel Eykman: Waar is God te vinden?
 • Lied 885: 2
 • Hartversterker
 • Zingen 975: 1 en 3  (melodie Lied 913)
 • Even praten met de kinderen
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Aankondiging lezingen
 • 1e lezing uit Mattheüs 14 : 13-21
 • Lied: 387: 1, 3, 4 en 5
 • 2e lezing uit Mattheüs 14: 22-32
 • Lied 933
 • Overweging
 • Meditatieve muziek
 • Lied: 422
 • Gebeden, besloten met het Onze Vader (tekst Lied 1006)

  Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen
  Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één
  Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn
  in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn
  Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt
  Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
  en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
  bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan
  Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar
  Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
  Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt
  Met uw licht helpt Gij ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.

  Amen.
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: 973
    Wegens de lengte van de viering staan de volgende onderdelen niet op de opname.
 • Zending en Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Go to top