Voorganger: Ds.L.den Besten uit Zevenaar

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Lied van de week Lied: 828
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangslied: Lied: 213 1, 2 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Lied: 213 4 en 5
 • KyriĂ«gebed
 • Glorialied Lied: 305 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing: Jesaja 52 vers 1 - 6 (NBV)
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 66: 1 en 2
 • 2de Schriftlezing: Marcus 6 vers 6b - 13 (NBV)
 • Lied na de 2de lezing Lied 225: 1 en 2
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na overweging Lied 828: 1, 2 en 3

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

OP WEG

   • Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4
   • Uitzending en Zegen
   • Uitgeleidend orgelspel