Voorganger: ds. C. Kors, Angerlo

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenen lied van de week lied: 636
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied lied 975: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming beantwoord met lied 301 e
 • Glorialied lied 691

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing: Genisis 4 vers 1 - 16
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 857 (melodie Laudate omnes gentes (117 d))
 • 2de Schriftlezing: 1 Korinthe 13 vers 4 - 8, parafrase Sytze de Vries
 • Lied bij de 2de lezing Lied 333
 • Overweging "Wie denk je wel dat je bent"
 • Meditatief pianospel
 • Lied na overweging lied 636

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 418
   • Zegen
   • Uitgeleidend pianospel