Voorganger: ds. A. Jonkman  (preek carrousel)

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenlied van de week Lied 998
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 280: 1, 4, 5, 6, en 7
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming en voor de nood van de wereld
 • Glorialied Lied 713: 1, 2 en 5

HET WOORD

 • Inleidend woord bij het thema en of lezingen
 • 1ste Schriftlezing: Genesis 28: 10 t/m 22
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 275: 1, 4 en 5
 • 2de Schriftlezing: Lucas 9 vers 1 t/m 6
 • Overweging
 • Muikaal intermezzo

HET ANTWOORD

   • Antwoordlied Lied 998
   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 816
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend pianospel