Voorganger: ds. L.M. van Prooyen-Schuurman uit Zutphen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenen lied van de week lied: 853
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied lied 283
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied lied 117d

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing: 2 Koningen 2 vers 1 - 14a
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 853
 • 2de Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 - 21
 • Lied bij de 2de lezing Lied 27 1 en 4
 • Overweging
 • Meditatief pianospel
 • Lied na overweging lied 275

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 423
   • Zegen
   • Uitgeleidend pianospel