Voorganger:  Ds. A Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 217: 1, 3 3n 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied Lied 100

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • 1ste Schriftlezing:  Johannes 21 vers 1 t/m 14
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 647
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 612

HET ANTWOORD

   • Bericht van overlijden
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 419
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel