Voorganger: mevr. ds. H Marsman, Losser

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week: Lied 533
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangsleid: Lied 67 1 + 2
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontverming
 • Glorialied: Lied 868 1 + 2 + 5

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: 2 Koningen 5 vers 1 - 15b
 • Lied na de 1ste lezing Lied 350 3 - 6
 • Schriftlezing: Marcus1 vers 35 - 45
 • Lied na de 2de lezing Lied 533
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 321

HET ANTWOORD

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: Lied 534
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel