Voorganger:  Ds. D. Juijn uit Velp

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel.
 • Welkom door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte.
 • Intochtslied Lied 63: 1 en 3
 • Bemoediging en groet.
 • Gebed om ontferming.
 • Start Veertigdagenproject.
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • Inleidend woord bij thema of lezing
 • 1ste Schriftlezing:  Lucas 4: vers 1  t/m 13
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 538: 1 en 2
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 538: 3 en 4

HET ANTWOORD

   • Bericht van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Mededelingen ZWO
   • Inzameling van de gaven
   • Kinderen komen weer terug

OP WEG

   • Slotlied Lied 801: 1, 3, 5 en 7
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelospel