Voorganger: ds.A Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied 630
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied 637
 • Uitleg symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • Schriftlezing: Johannes 21 vers 1 - 22
 • Lied bij de lezing Lied 833
 • Overweging: Heb je mij lief ?
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na overweging lied 791: 1, 2, 3, 4
 • Uitleg belijdenis
 • Motivatie
 • Inleiding en geloofdbelijdenis
 • Vraag en antwoord
 • Gebed en zegen
 • Lied 416: 1

HET ANTWOORD

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Inzameling van de gaven
 • Mededeling ZWO over 40 dagen project

OP WEG

 • Slotlied: Lied 839
 • Zegen
 • Uitgeleidend orgelspel