Voorganger: ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

0:00
0:00
  VOORBEREIDING
 • Inleidend orgelspel
 • Welkom
 • Lied 287: 1,2, 3 en 4
 • Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw blijft in eeuwigheid
a: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v: Genade en vrede zij met ons allen .....  AMEN

 • Gedicht
 • Lezingen
 • Stilte
 • Muziek (CD)
 • Afkondiging van overlijden afgesloten met lied 961
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied 273: 1, 4 en 5
 • Zending en zegen
 • Uitleidend orgelspel

Go to top