Voorganger:  Ds.A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtspsalm Lied 72: 1, 3 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 304: 1, 2 en 3

HET WOORD

 • Gebed voor de opening van de Schrift
 • Inleiding op de lezing
 • 1ste Schriftlezing:  Mattheüs 2: vers 1 t/m 12
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 515: 1, 3, 4 en 7
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel: Helft mir Gotted Güte preisen
 • Lied na de overweging Lied 518: 1 en 2

HET ANTWOORD

   • Los making en bevestiging ambtsdragers
   • Lied 360: 1, 2, 3 en 6
   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 713: 1, 2, 4  en 5
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel