Voorganger:  Mevr. Ds. H. van loon-Kuiper uit Doetinchem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenlied van de week Lied 843
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangslied Lied 217: 1, 2 ,3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 146c:1 en 3

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de schrift
 • Inleidend woord bij thema en of lezingen
 • 1ste Schriftlezing: Exodus 20 vers 1 t/m 17
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 119: 40
 • 2de Schriftlezing: Marcus 10 vers 17 t/m 27
 • Lied na de 2de lezing Lied 843
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied na de overweging Lied 840
   • Afkondiing van overlijden
   • DIENST ROND DE TAFEL
   • Dankgebed- voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.
   • Nodiging
   • Gebedsgroet
   • Grote lofprijzijng
   • Lied 405: 3
   • Tafelgebed en inzettingswoorden
   • Lied 403a: 1ste gedeelte
   • Gebed om de Heilige Geest
   • Onze Vader...
   • Lied ( melodie: Lied 654)
   • Delen van brood en wijn
   • Dankgebed

OP WEG

   • Slotlied: Lied 835: 1, 3 en 4
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel