Voorganger:  Ds. J.Brezet uit Duiven

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 93: 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 146c: 1 en 3

HET WOORD

 • Kinderen gan naar de kindernevendienst
 • Gebed voor opening van de schrift
 • Inleidend woord bij thema of lezing
 • 1ste Schriftlezing:  Lucas 4: vers 21  t/m 30
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 528: 1 en 2
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 416: 1 en 3

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven (kinderen komen terug)

OP WEG

   • Slotlied Lied 148
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelospel