Voorganger: ds. L.M. van Prooyen-Schurman uit Zutphen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Oefenen lied van de week Lied 447: 1
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 439: 1 en 2 "Verwacht de komst des Heren"
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 433: 1 "Kom tot ons de wereld wacht"
 • Toelichting symbolische bloemschikking
 • Ontsteken adventkaars
 • Gebed voor opening van de schrift
 • Inleidend woord bij thema of lezing

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing: Jesaja 2: vers 1 t/m 5
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 447 "Het zal zijn in de laatste der dagen"
 • 2de Schriftlezing: MatteĆ¼s 24: 32 t/m 35
 • Lied na de 2de lezing ied 463: 1, 4, 6, 7 en 8 "Licht in onze ogen"
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied na de overweging Lied 462 "Zal er ooit een dag van vrede"
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 442 "Op u mijn Heiland blijf ik hopen
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel