Voorganger: ds. H.M. de Bruin uit Arnhem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

  VOORBEREIDING
 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week: 994
 • Welkom
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied 287: 1 en 2
 • Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw blijft in eeuwigheid
a: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v: Genade en vrede zij met ons allen .....  AMEN

 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: 377: 1, 2, 3 en 4
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Lezing: Micha 6: 4-8
 • Lied: 30: 1 en 2
 • Lezing: Mattheus 4: 23 t/m 5: 10
 • Acclamatie 339a
 • Overweging
 • Meditatieve muziek
 • Lied: 994 1 t/m 4
 • Afkondiging van overlijden afgesloten met lied 961
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Zending en zegen
 • Slotlied: 425
 • Uitleidend orgelspel

Go to top