Distantiëren

De manier waarop we denken dat de dingen zijn, weerhoudt ons ervan te zien hoe ze kunnen zijn, en vaak zelfs hoe ze in werkelijkheid zijn. Afstand nemen geeft ons een duidelijker beeld. (...) Wat ruimte scheppen tussen onszelf en onze problemen stimuleert vaak nieuwe oplossingen.
Er zijn verschillende manieren - geografisch afstand nemen, bijvoorbeeld door een vakantie; afstand nemen in tijd, het probleem een poosje ter zijde schuiven om het te laten 'rijpen'; mentaal afstand nemen, wat door sommigen met meditatie wordt bereikt - om het hoofd te zuiveren en ruimte te scheppen voor nieuwe concepten. Wanneer we met een probleem geconfronteerd worden zijn we geneigd te denken dat de beste handelswijze is het direct aan te pakken of ermee te blijven worstelen tot het is opgelost. Maar daarmee versterken we juist die obstakels die ons beletten de antwoorden te vinden. Een andere vorm van distantiëren is humor. Door humor scheppen we ruimte tussen onszelf en iets dat we misschien beangstigend of verwarrend vinden. Humor kan ons uit een impasse halen, en omdat het ons ogenblikkelijk in contact brengt met ideeën de we gewoonlijk ongerijmd en tegenstrijdig zouden vinden, kan humor als een katalysator werken, die ongedachte en onvermoede mogelijkheden stimuleert.
distantieren
H.R. Vincent, Klimaatverandering: de stijging van de zeespiegel en het Hollandse strand.

Frederic F. Flach, Choices: Coping Creatively with Personal Change, 1977; Keerpunten. Over kritieke perioden in het bestaan, het loslaten van oude waarden en het vinden van nieuwe, Utrecht/Antwerpen 1979, 106.