Zekerheid

zekerheidNog iets waar ik over pieker. Over al die boeken die ik gelezen heb en hoe weinig ik maar met enige zekerheid weet. 'Met zekerheid' eigenlijk niets. Zekerheid is een ziekte uit de doos van Pandora, die verschrikkelijk veel ellende over de wereld heeft gebracht. Al die ondergegane beschavingen waar niets anders van is overgebleven dan de prachtige verhalen over de schepping, over de goeden, de mensen, de dieren en de planten en hoe de wereld in elkaar zit en waar zij vandaan komt en waar zij heengaat. Er is niets dan verhalen en in onze tijd zijn die van de wetenschap op de koop toe griezelig. Maar de reden, de richting, het doel van al die uit een donkere, eenvormige oertijd gesproten eeuwen van groei, ontwikkeling en spreiding, die krankzinnige geschiedenis van bouwen en vernielen, voortbrengen en afslachten, oprichten en vermorzelen, de kippen op hun stok begrijpen evenveel als ik. Ook over de talrijke mensen die ik heb gekend weet ik nagenoeg niets. Wat waren hun diepe verlangens, driften, dromen en ontgoochelingen, wat woelde er allemaal onder hun kleren en hun huid? En hun gezichten, hun ogen, hoe zagen die er precies uit? Ergens in mijn geest zie ik van de meesten niets dan schaduwbeelden.

Paul de Wispelaere, En de liefste dingen en nog verder, Amsterdam/Antwerpen 1998, 29.