Wraak

wraakWraak is een soort verwilderde rechtspraak. Hoe dichter ze in de menselijke aard opschiet, des te sterker zou de wet haar weg moeten wieden. Want het onrecht dat aan de wortel lag ging alleen maar tegen de wet in, maar het wreken van dat onrecht gaat aan de wet voorbij. Door wraak te nemen komt iemand ongetwijfeld alleen maar op gelijke voet met zijn vijand, maar door van haar af te zien stijgt hij boven hem uit, want het voegt vorsten te vergeven. En Salomo zegt immers: "Des mensen sieraad is de overtreding voorbij te gaan". Wat verleden is, is voorbij en niet meer te herroepen. Verstandige mensen hebben al genoeg te stellen met het heden en de toekomst. Wie voorbije zaken om en om blijven keren, steken daarom met zichzelf de draak. (...) Een ding is zeker, iemand die zint op wraak blijft zijn eigen wonden openkrabben die anders zouden helen en goed genezen.

Francis Bacon, The Essayes of Councils, civill and morall, London 1625; Essays, Meppel 1978, 49-50.