Ziekte

Ziek zijn wil zeggen dat je je gewone leven opgeeft, moet opgeven, om je te laten leiden door het lichaamsdeel, de plek in de ziel, waar de ziekte culmineert, tot de genezing een feit is, terwijl je in het uiterste geval, als genezing niet mogelijk is, de ziekte zelf tot een onderdeel van je leven moet zien te maken. (…).
Het heilzame van de ziekte bestaat er niet in de laatste plaats uit dat je je eigen leven beter gaat begrijpen en beter gaat begrijpen dat het een laatste dag zal hebben; niets vormt zo’n sterke aansporing om je om dit leven te gaan bekommeren en het misschien op een andere manier te leven. Ziekte loopt vooruit op de dood – en betekent een terugkeer tot het leven, als ze ertoe leidt dat je je weer met de wezenlijke dingen van het leven bezighoudt.

Wilhelm Schmid, Filosofie van de levenskunst. Inleiding in het mooie leven, Amsterdam: Ambo/ Anthos 2001, 52.


ziekte2

Niki de Saint Phalle (1930-2002), Model voor De Figuur HON (=zij), 1966.