Laat het vuur weer branden

vuur
Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.

Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten
in zichzelf,
bezeerd zijn,
in hun vertrouwen
al te vermoeid raakten
en niets meer verwachten.

Laat het vuur weer branden
waar mensen alleen gelaten zijn,
hun taal niet meer werd verstaan,
hun liefde niet aanvaard,
waar zij enkel nog
twijfelen aan zichzelf.

Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed
door stille wrok.

God,
laat ons
het vuur weer ontsteken.

Sytze de Vries, Op liefde gebouwd, Woorden die trouw toezeggen en om vertrouwen
vragen, Delft 1987, 70.