Waardig

waardigHeer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen,
die overal ter wereld leven en sterven in armoede.
Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood;
en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap.

Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof;
dat waar men wanhoopt ik geloof mag brengen;
dat ik licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefheid heerst.

Heer laat mij liever trachten
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
lief te hebben dan bemind te worden,
want wie zichzelf verliest, zal vinden;
door te vergeven, wordt men vergeven;
door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven.

Moeder Teresa