Om levensmoed

levensmoed

Geef ons de levensmoed, God,
om op te staan uit wat ons neerdrukt.
Geef ons de levensmoed,
opdat wij herschapen worden.
Dat verdriet en wanhoop,
onverschilligheid en bitterheid
niet het laatste woord hebben in ons
leven.
Dat wij opstaan tot mensen
die elkaar het leven geven.

Geef levensmoed, God,
aan allen die het durven opnemen
voor gekleineerde en onderworpen
mensen,
voor mensen die achteruit worden
geschoven.

Marinus van den Berg
Geef levensmoed
aan allen die hun leven inzetten,
opdat er een uittocht komt uit armoede,
oorlog en onderdrukking.
Geef ons levensmoed, God,
mondige mensen te zijn
als anderen onrecht wordt aangedaan.

Geef levensmoed, God,
aan allen die ongeneeslijk ziek zijn,
aan allen die weten
dat ze niet lang meer te leven hebben.
Geef levensmoed, God,
aan die alleen zijn komen te staan.
Geef levensmoed aan allen
die willen werken aan een levende
en volwassen geloofsgemeenschap.