Wij willen afscheid nemen

Wij willen afscheid nemen
van veel in ons verleden,
van angst en dwang, beledigd zijn,
van dreiging, pijn, vernederd zijn,
van wat ons heeft gevormd
tot bange, boze mensen.

Van wat wij zelf misdeden
en waar wij zelf aan leden,
aan botheid, onverschilligheid,
aan stil genot in treiterij,
de ander laten staan
alleen in zijn ellende.

O, help ons afscheid nemen
van wat ons tot op heden
zo dwars zit, ongelukkig maakt,
dat wij aanvaarden dat wat was
ons niet meer raken mag
om los te kunnen laten.

Marijke de Bruijne

Uit: Liederen voor de toekomst, Kampen 2005