Gesprek

Als we werkelijk gastvrij willen zijn, moeten we niet alleen de vreemdeling binnenlaten, maar hem ook confronteren met onze gesprekondubbelzinnige aanwezigheid, niet onszelf verbergen achter neutraliteit, maar hem helder en duidelijk inzicht geven in onze idee├źn, meningen en manier van leven. Tussen iemand en niemand is geen werkelijk gesprek mogelijk. Wij kunnen alleen met de ander in gesprek komen wanneer de persoonlijke keuzes die we in ons leven maken, onze houding en standpunten de grenzen aangeven die de vreemdeling uitdagen zich rekenschap te geven van de eigen situatie en deze kritisch te onderzoeken. Ontvankelijkheid zonder confrontatie leidt tot een bleke neutraliteit waar niemand mee gediend is. Confrontatie zonder ontvankelijkheid leidt tot een tirannieke agressie die iedereen bezeert.

Harry Nouwen, Leven met een visioen. De drie wegen van spiritualiteit, Amsterdam 1987, 87.
Go to top