Spel

spelAlleen het spel is bij machte de vele tegenstellingen en onverzoenlijkheden in zijn greep te houden. (...) De ernst daarentegen - gedacht als tegenstelling tot spel - verdeelt en polariseert. De wereld gaat aan ernst ten onder. Aan ernst die het spel uitbant, en aan ernst die het spel misbruikt. (...) 'spelen (is) misschien de meest menswaardige levenshouding. Een houding van identificatie die onmiddellijk daarna weer distantiƫring toelaat, waarin de distantie vrijwillig voor telkens weer tijdelijke identificatie wordt opgegeven. Een houding waarin de ik-identiteit zichzelf iedere keer 'op het spel zet' om via andere identiteiten, individuele of collectieve, zichzelf, herkend maar veranderd, terug te vinden. (...)
Voetballen is spelen, maar precies als spel vereist het de volledige ernst van de overgave, de concentratie, de zelfbeheersing, de technische precisie. Zonder deze ernst kan het spel niet bestaan, het wordt een knoeiboel, een chaos, het gaat over in een andere realiteit. Deze ernst is ook voorwaarde tot het genot aan het spel: hoe autonomer het spel, hoe zuiverder de ernst en hoe groter het genot.

Paul de Wispelaere, Een dag op het land, Maldegem 1976, 62.