13 Rijkdom en armoede 2

Mozaïek in de Kerk van de Vermenigvuldiging van de Broden en de Vissen, Tabgha, Israël.

Rijkdom en armoede bepalen het gezicht van deze wereld. Sinds de recente crisis rijzen vragen hoe om te gaan met kapitaal, sociale ongelijkheid en het delen van welvaart. Welke gedachten had het vroegste christendom hierover? Hoe leef je goed als christen volgens Jezus? Hoe gaf Jezus uitdrukking aan zijn ideeën en levenswijze? Wat herkenden zijn tijdgenoten hierin en hoe kan dit ons vandaag nog inspireren? In een inleiding willen we op deze vragen ingaan aan de hand van enkele teksten uit de evangeliën en handelingen van de apostelen. Om een beeld te hebben van Jezus in zijn tijd kijken we ook naar andere teksten over rijkdom en armoede. Te denken valt aan de Profeten van het Oude Israël, de Dode-Zeerollen en Grieks-Romeinse liefdadigheidsinitiatieven.

Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
Datum: donderdag 18 januari 2018
Tijd: 20.00 – ca. 22.00 uur
Leiding: dr. Albert Hogeterp
Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63