Organogram

De Protestantse Gemeente in Zevenaar telt circa 1450 leden. Binnen de gemeente worden de activiteiten ontwikkeld door diverse werkgroepen. Het beleidsorgaan wordt gevormd door de kerkenraad. Hier vindt tevens het overleg plaats tussen de verschillende werkgroepen. Binnen de werkgroepen worden de activiteiten uitgevoerd door taakgroepen. In en voor deze gemeenschap werken één predikant en vele vrijwilligers.

Hieronder treft u een schema met daarin de structuur van onze gemeente.

organogram2012