Over euthanasie en voltooid leven

16 voltooid leven

‘Een man belt me op en vertelt me dat zijn vrouw ernstig ziek. Ze is de terminale fase ingegaan. Ik heb een keer een uitvaart in de familie gedaan en hij vraagt me of ik haar uitvaart ook wil doen. Als ritueelbegeleider bij afscheid krijg ik deze vraag wel vaker en ik zeg dat ik natuurlijk wil helpen. “Kun je zaterdag over drie weken de uitvaart doen?” vraagt hij concreet. Die vraag komt iets minder vaak voor… “Over drie weken?” vraag ik en nodig hem uit verder te vertellen. Het blijkt om euthanasie te gaan’.

Mogen we het leven weer teruggeven aan God? Hoe denken we daar als Christenen over? We willen er met elkaar eens over nadenken en praten op een open manier, waarbij ieders mening er mag zijn. Voor wie daar behoefte aan heeft, wordt nazorg geboden.

Mirjam Verschure is vijf jaar pastoraal werkster in de R.K. kerk geweest en heeft sinds 2010 haar eigen praktijk, waarin ze uitvaartplechtigheden leidt, maar ook trouwambtenaar is en voorgaat in zondagse diensten van de protestantse kerk.

Plaats: Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
Datum: dinsdag 10 april 2018
Tijd: 20.00 – ca. 22.00 uur
Leiding: Mirjam Verschure
Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68