De man die een revolutie veroorzaakte in kerk en samenleving

6. LutherjaarHet is vijfhonderd jaar geleden dat de Duitse monnik en theoloog Maarten Luther publiekelijk opriep tot hervorming van de kerk en de theologie van zijn dagen. Er ontstonden felle polemieken. De keizer en de paus zagen in hem een verstoorder van de eenheid van het Heilige Roomse Rijk. Het duurde niet lang of Luther werd uit de Rooms Katholieke Kerk gezet. Omdat hij gesteund en beschermd werd door Duitse vorsten, kon hij afstand nemen van de bestaande maatschappelijke en kerkelijke structuur. Luthers protest tegen een aantal kerkelijke praktijken was de aanzet tot het ontstaan van een brede hervormingsbeweging. Zijn publicaties circuleerden binnen enkele jaren in grote aantallen in Frankrijk, Engeland, Scandinavië en de Nederlanden. Ze werden zowel door geestelijken als door leken gelezen. De westerse wereld veranderde als nooit tevoren.

Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: 20.00 – ca. 22.00 uur
Leiding: ds. Leen den Besten
Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68