Door de eeuwen heen hebben bloemen mensen aangesproken. Ook in de geschiedenis van het christendom hebben bloemen, planten en bomen een functie gekregen in het geloof van mensen. Bij een liturgische bloemschikking wordt aan de hand van een thema gebruik gemaakt van de betekenis en de beeldkracht van kleuren, bloemen en symbolen. In de Ontmoetingskerk is een groep van 4 personen actief met liturgisch bloemschikken. Op verzoek worden schikkingen gemaakt, bijvoorbeeld bij doopdiensten, de laatste dienst van het kerkelijk jaar en andere feestelijke diensten.

Liturgische schikking 7 mei 2017 - bevestiging ambtsdragers

7mei 01Op tafel ligt op het witte avondmaalskleed een rood kleed, samen met het rode antependium. Rood hoort bij het bevestigen van ambtsdragers. Op het rode kleed staan 3 hartvormige doosjes met daarin briefjes van de collega kerkenraadsleden  met woorden van inspiratie en bemoediging.
Voor de drie doosjes staan drie glazen bakjes met daarin de volgende bloemen:

- Gloriosa's, die symbool staan voor de bijzondere  taken die gaan komen.
- De witte rozen zijn symbool voor liefdevolle activiteiten.
7mei 02
De rest van de kleuren rood en blauw is voor de andere, gewone activiteiten die ook altijd gedaan moeten worden. De bakjes zijn klein, omdat Alies, Celeste en Irene nog aan het begin staan van hun nieuwe taak. Rood, wit en blauw zijn symbolisch voor de afgelopen week.

Voor informatie over het liturgisch-symbolisch bloemschikken kunt u kontakt opnemen met Jannie Helmink, tel. 0316 523026

Go to top