6 paperHierbij wil ik mij graag aan u voorstellen: mijn naam is Henk Kapitein, maar sinds jaar en dag word ik in mijn woonplaats Urk gewoon Henk de Knipper genoemd omdat ik al meer dan 20 jaar verslingerd ben aan de papierknipkunst. Mocht u een keer op Urk komen en een kijkje willen nemen in het atelier, dan vraagt u aan de eerste de beste voorbijganger waar Henk de Knipper woont; grote kans dat men u zo de weg kan wijzen.

Het papierknippen is in 1992 begonnen als experiment met een gemaakte potloodtekening op papier waarvan de achterkant zwart was. Door de tekening uit te knippen ontdekte ik de kracht van het pure effect van zwart en wit. Na mijn burn-out in het jaar 2000 ben ik mij in mijn knipwerken gaan toeleggen op het weergeven van mijn overdenkingen bij Bijbelgedeelten. Juist wat mij treft en tot nadenken stemt of waar je anders overheen leest probeer ik sinds die tijd weer te geven. Mensen vroegen mij of ik hierover wilde vertellen op avonden van bijvoorbeeld verenigingen. Uiteindelijk heb ik hier een presentatie voor gemaakt die telkens verandert omdat er steeds meer 6 knipwerkknipwerken bijkomen. Er is ook een gedeelte in boekvorm uitgegeven. De Bijbel is mijn inspiratiebron en mijn levensbron. Iedere dag sta ik weer versteld van wat de Bijbel mij / ons te zeggen heeft. En altijd actueel. Momenteel werk ik aan knipwerken over de psalmen. De Heilsboodschap en de verwijzingen naar de Messias verbazen mij iedere keer opnieuw. Ik hoop u aan de hand van mijn knipkunst te kunnen laten zien en te vertellen hoe de rijkdom van Gods Woord mij inspireert.

Links ziet u: Knipwerk “Van gevangen naar bevrijd”: de tralies van mijn bestaan lossen op door het Kruis van Genade, en door Gods Geest worden wij in de ruimte gezet

Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
Datum: woensdag 11 oktober 2017   (Vervallen!)
Tijd: 19.30 – ca. 21.30 uur
Leiding: Henk Kapitein
Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78