Over duurzaamheid en zorg voor de schepping

8 DuurzaamehidAl in 1990 riep paus Johannes Paulus II op tot een ‘ecologische bekering’, een ommekeer in ons denken en doen. ‘Bekering’ als diepgaand veranderingsproces, waarbij we anders gaan kijken naar deze wereld en onszelf. Deze wereld is ons gegeven door God, we hebben de verantwoordelijkheid daar met liefde en respect mee om te gaan. We zijn immers ten diepste verbonden met de hele schepping, zoals Franciscus van Assisië prachtig heeft uitgedrukt in zijn ‘Zonnelied’. Paus Franciscus herhaalde kort geleden in zijn encycliek Laudato Sí deze oproep tot ecologische ‘bekering’ met hernieuwde urgentie.

Wat is er precies aan de hand met ‘onze’ aarde? Hoe ziet er een toekomst uit waarbij respect voor de schepping de drijfveer is? Wim van Heugten was tussen 1995 en 2005 intensief betrokken bij het streven van de Nederlandse overheid en industrie om te komen tot een duurzame technologie ontwikkeling en zo de milieubelasting fors terug te dringen. Hij kijkt nu terug op deze inspirerende periode maar neemt tegelijkertijd ook ontwikkelingen waar in het huidige maatschappelijke denken en handelen waarbij zeker vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Terecht? Een beschouwing back to basics.

Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
Datum: dinsdag 14 november 2017
Tijd: 20.00 – ca. 22.00 uur
Leiding: Wim van Heugten
Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68