Kidsgear Childrens Choir

Op zondag 5 juni 2016 trad tijdens de viering in de Ontmoetingskerk het kinderkoor 'Kidsgear Childrens Choir" uit Oeganda op.
Hieronder treft u een selectie van de gemaakte film en foto-opnamen aan.

Filmpje:

Foto's:

Go to top