14 DekaloogIn 2018 is het 30 jaar geleden dat de Poolse cineast Krzysztof Kieslowski (1941-1996) in zijn geboorteland zijn opzienbarende filmcyclus Dekaloog draaide, over de tien geboden als de belangrijkste christelijke waarden en normen en de interpretatie daarvan door de individuele mens. Zelf zei Kieslowski over zijn Dekaloog: “Ik heb een soort spelletje met het publiek willen spelen (…) Dan bekijken ze de film en dan moeten ze ontdekken wat dat betekent. Ze gaan dan nadenken welk gebod dat ook al weer is. Of ze willen of niet, ze moeten even hun hersens gebruiken. Daar hecht ik aan, omdat ik ze serieus neem. Ze krijgen van mij niet alles op een presenteerblaadje”.
We bekijken twee nog nader te bepalen episodes uit de serie, waarna ruimte geboden wordt om er over met elkaar van gedachten te wisselen.

Plaats: Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur
Leiding/contactpers.: Henk Trapman, tel. (0316) 33 27 63
Kosten: € 3,-